เรื่อง : Election ครูขาอย่าหาว่าหนูแสบ 1999 |

: 1 ขั่วโมง 42 นาที : HD : 1999 : เสียงไทย

เรื่องย่อ

ชีวิตส่วนตัวของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลายเป็นเรื่องซับซ้อนในขณะที่เขาทำงานร่วมกับนักเรียนในระหว่างการเลือกตั้งในโรงเรียน